NACIONALNI PARK
KOPAONIK

Naplata naknade za korišćenje motornih vozila

Provera zaduženja Plati unapred


Mastercard® korisnici dobijaju automatski obračunat popust od 100 dinara na svaku transakciju naplate naknade za korišćenje motornih vozila preko sajta za e-naplatu Nacionalnog parka Kopaonik.